Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Gemert City Run, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81045999.

De Stichting Gemert City Run is verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement Gemert City Run dat jaarlijks plaatsvindt in Gemert centrum en directe omgeving.

In sommige situaties deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, hoe daarmee omgegaan wordt en welke rechten u heeft.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Heeft u vragen omtrent het gebruik van uw gegevens, neem dan gerust contact op per e-mail aan: info@gemertcityrun.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij inschrijving voor de Gemert City Run, vragen wij een aantal persoonsgegevens. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens met het oog op een goed verloop van het evenement. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Deelnemers

 • Voor- en achternaam, geslacht en geboortedatum: zijn nodig voor het registreren, evenals voor het opmaken van een uitslag.
 • Adresgegevens: zijn nodig voor het opsturen van deelnemerspakketten. Woonplaats wordt vermeld in de uitslag.
 • E-mailadres: naar het opgegeven e-mailadres worden e-mails gestuurd met het oog op een goed verloop van het evenement (bevestiging inschrijving, nieuwsberichten met betrekking tot het evenement).
 • Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de deelnemer.
 • Telefoonnummer bij nood: zodat wij thuisblijvers kunnen bereiken indien dat nodig is.
 • Bankrekeningnummer: dit is nodig voor het afschrijven van de inschrijfkosten. Bankrekeningnummer wordt bewaard tot een editie afgerond is. Normaal gesproken is dat circa 4 weken na het evenement wanneer alle restituties gedaan zijn.
 • Atletiekvereniging: vereniging wordt vermeld in de uitslag.
 • Te lopen/gelopen afstand: ten behoeve van de uitslagverwerking.

Vrijwilligers

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum: zijn nodig voor registratie en communicatie met vrijwilligers.
 • E-mailadres: naar het opgegeven e-mailadres worden e-mails gestuurd met het oog op een goed verloop van het evenement (instructies, nieuwsberichten met betrekking tot het evenement).
 • Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de vrijwilliger.
 • Telefoonnummer bij nood: zodat wij thuisblijvers kunnen bereiken indien dat nodig is.
 • Aanvullend wordt er gevraagd of vrijwilligers in het bezit zijn van een EHBO diploma, rijbewijs en/of certificaat verkeersregelaar: dit is van belang voor het toebedelen van taken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Gemert City Run verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Stichting Gemert City Run met u heeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, c.q. door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie, uitslagenverwerking, het graveren van de medailles en het verzenden van de nieuwsbrieven via Mailchimp.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Stichting Gemert City Run. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting Gemert City Run raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting Gemert City Run neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@gemertcityrun.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@gemertcityrun.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij helpen u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Stichting Gemert City Run wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.